دسته بندی محصولات

انواع تجهیزات آماده سازی مواد غذایی شامل خرد کن، غذا ساز و همزن

میکسر DYNAMIC
میکسر DYNAMIC
غذا ساز HALLDE | VCB61
غذا ساز HALLDE | VCB61
غذاساز چند منظوره 500 وات DYNAMIC
غذاساز چند منظوره 500 وات DYNAMIC
غذاساز چند منظوره 270 وات DYNAMIC
غذاساز چند منظوره 270 وات DYNAMIC
همزن KITCHENAID Bowl Lift
همزن KITCHENAID Bowl Lift
همزن KITCHENAID ARTISAN 175
همزن KITCHENAID ARTISAN 175
همزن KITCHENAID ARTISAN 150
همزن KITCHENAID ARTISAN 150
خرد کن سبزیجات 10 کیلویی | HALLDE
خرد کن سبزیجات 10 کیلویی | HALLDE
خرد کن سبزیجات 7 کیلویی | HALLDE
خرد کن سبزیجات 7 کیلویی | HALLDE
خرد کن سبزیجات 5 کیلویی | HALLDE
خرد کن سبزیجات 5 کیلویی | HALLDE